Asennus- ja huoltokohteitamme ovat: Omakotitalot, Taloyhtiöt ja Teollisuuskohteet

ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS

5-7 vuoden välein

 Omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot
 Sairaalat, majoitusliikkeet ja ravintolasalit
 Liiketilat, hallit yms.

Kerran vuodessa


 Grillit, leipomot ja laitoskeittiöt
 Ruiskumaalaamot
 Puusepäntehtaat
 Tekstiilitehtaat


Paikat, joissa valmistetaan tai käytetään palavia nesteitä

Työseloste

Esivalmistelut

Ilmanvaihtolaitteesta puretaan tarvittavat irto-osat ja kansi suljetaan. Kaikki venttiilit irrotetaan ja kanavat tulpataan. Tulppauksen ansiosta alipaine riittää koko kanavistoon ja likaa ei tule sisälle. Kaikki irrotetut venttiilit puhdistetaan. 

Kanaviston alipaineistus

Koneellisessa ilmanvaihdossa kanaviston alipaineistus tapahtuu useimmiten talon ulkoseinässä olevasta raitisilmakanavasta. Raitisilmakanavan ulkosäleikkö poistetaan ja alipaineistaja liitetään alipaineletkulla raitisilmakanavaan. Vaihtoehtoisesti alipaineistuksen voi suorittaa myös poisto- tai tuloilmaventtiilistä sekä mahdollisuuksien mukaan jäteilmakanavasta.

Koneellisissa poistoilmajärjestelmissä (esim. huippuimurit, talotuulettimet, kanavapuhaltimet ja poistoilmalämpöpumput) pitää kanavisto alipaineistaa aina erillisellä alipainekoneella, jotta lika saadaan kokonaan pois kanavistosta. Ilmanvaihtojärjestelmän oma puhallin ei siihen riitä.

Alipaineistaja käynnistetään, jolloin likainen ilma alkaa virrata ulos tai vaihtoehtoisesti suodatinyksikköön. Kanaviston harjapuhdistus voidaan aloittaa.


Kanaviston harjapuhdistus

Kanaviston puhdistus aloitetaan kauimmaiselta venttiililtä ilmanvaihtokoneesta katsottuna, jolloin pyörivä harja irrottaa ja työntää likaa alipaineistajalle päin. Kanavisto harjataan jokaiselta venttiililtä sekä ilmanvaihtolaitteelta. Viimeisenä harjataan kanava, jossa alipaineistaja on kiinni. Näin saadaan puhdas lopputulos. 


Desinfiointi

Harjauksen jälkeen tuloilmakanavistoon sumutetaan desinfiointiaineventtiileiltä, jonka alipaineistaja imee kanaviston läpi. Desinfioinnin tarkoitus on tuhota kanaviston mikrobikanta, joka haihtuu nopeasti.  Desinfioinnin jälkeen alipaineistaja sammutetaan ja irrotetaan kanavistosta.   


Liesikanavan harjaus

Liesikanava alipaineistetaan liesituulettimen omalla puhaltimella ja kanava harjataan liesituulettimelta tai vaihtoehtoisesti ulkona sijaitsevan ulospuhalluskanavan päästä.


Työn viimeistely

Kun harjaukset on tehty, poistetaan tulpat kanavista ja venttiilit kiinnitetään takaisin paikoilleen. Ilmanvaihtolaitteen puhaltimet ja lämmöntalteenottokenno puhdistetaan liasta. Laitteen sisäpinnat pyyhitään mahdollisimman puhtaiksi ja suodattimet vaihdetaan tarvittaessa. Tämän jälkeen irto-osat kiinnitetään takaisin paikoilleen ja tarkistetaan koneen toiminta.


                                   Ilmamäärien mittaus ja säätö + dokumentin laatiminen

Ilmamäärien mittaus- ja säätötyö suoritetaan viimeisenä. Ilmamäärät mitoitetaan suunnitelmien tai nykypäivän suositusarvojen mukaisesti. Talon kokonaisilmanvaihto säädetään 5-10% alipaineen puolelle. Venttiilit lukitaan ja suunnataan oikein. Työstä laaditaan pöytäkirja, joka jää asiakkaalle todistukseksi.


Ilmanvaihtokanavien puhdistuksessa käytämme vain suomalaisen AirPowerin valmistamia laadukkaita tuotteita. Voit perehtyä linkin kautta heidän valmistamiin ja meidän käytössä oleviin tuotteisiin.

                                                

ILMAMÄÄRIEN MITTAUS JA SÄÄTÖ

        

- Ilmavirtojen mittaus tulee tehdä aina puhtailla suodattimilla ja lämmöntalteenotto tulee olla toiminnassa.

- Työ suoritetaan viranomaisten, lakien, ohjearvojen ja määräysten mukaan.

- Ilmamäärät säädetään mielellään 5-10 % alipaineen puolelle. 

- Mittaus- ja säätötyöstä laaditaan aina pöytäkirja.


Hyvä tietää

Ilmanvaihtokoneen käyttöönoton, kanavien puhdistuksen ja muutostöiden jälkeen tehty ilmavirtojen mittaus ja säätö on tärkeä työvaihe. Oikein tehdyllä säädöllä varmistetaan paitsi jokaisen huoneen tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, myös oikea tulo- ja poistoilmavirtojen suhde. Ylipaine rakennuksessa työntää huonekosteutta ulkovaipan rakenteisiin, ja liian suuri alipaine voi haitata tulipesien vetoa. Ennen säätöä pitää varmistaa että ulkosäleikössä ei ole hyönteisverkkoa.


Ilmavirrat tulee säätää mahdollisimman pienellä puhallinnopeudella. Mikäli ilmanvaihto säädetään tarpeettoman suurella puhallinnopeudella ja ilmavirrat kuristetaan venttiileillä, tämä nostaa ilmanvaihtojärjestelmän äänitasoa ja lisää puhaltimien energiankulutusta. Ilmavirtojen mittauksen jälkeen venttiilit lukitaan, eikä niiden säätöasentoja tai venttiilien paikkoja saa sen jälkeen muuttaa. Ilmanvaihtokoneen puhallusnopeuksien perusasetuksia – eikä varsinkaan tulo-poisto-suhdetta – saa missään tapauksessa muuttaa ilman uutta mittausta!


Venttiilejä puhdistettaessa venttiili irrotetaan niin, ettei säätöasento muutu. Pyöreät venttiilit voi kiertää katosta irti kehyksineen ja puhdistaa. Mikäli venttiilin säätö on tehty magneettinauhalla tai tarralla, auki olevien reikien lukumäärää ei saa muuttaa. 


ASENNUS JA HUOLTOTYÖT

Teemme ilmanvaihtokanavien puhdistustöiden lisäksi ilmanvaihtoon liittyviä asennus- ja huoltotöitä. Mikäli työnkuvaa ei pysty arvioimaan riittävän tarkasti, teemme kartoituskäynnin veloituksetta.

Tässä muutamia esimerkkejä:

Ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja muutostyöt
Vuosihuollot ja huoltosopimukset
Puhaltimien vaihdot


Puhaltimien vaihto

Teemme yhteistyötä maailman johtavan puhallinvalmistajan, Ebmpapstin, kanssa. Suurimmassa osassa omakotitalojen ilmanvaihtokoneissa on heidän valmistamansa puhaltimet. Tilaamme puhaltimet suoraan valmistajalta. Näin ollen ylimääräiset välikädet jäävät pois, ja saamme teille mahdollisimman edullisen hinnan.

On erittäin tärkeää tarkistaa ilmavirrat  aina puhaltimien vaihdon jälkeen ja tehdä se puhtailla suodattimilla.  Mittaus- ja säätötyötä tehdessä on helppo myös havaita, toimiiko järjestelmä oikein vai onko mahdollisesti joitain puutteita.

Valmistajan suosittelema puhaltimien vaihtoväli on 7-10 vuotta. Hinnastosta löydät lisätietoa myös puhaltimien hinnoista. 

Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme.ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HUOLLOT

Suoritamme eri valmistajien ilmalämpöpumppujen puhdistuksia ja huoltoja. Säännöllisesti tehdyt puhdistukset pidentävät laitteen käyttöikää ja hyötysuhdetta.